Koude en warmte techniek

Zweegers OnderhoudsGroep kan het onderhoud, de reiniging, de inventarisatie, de inspectie en rapportages van al je warmte- en koeltechnische installaties verzorgen. Met onze kennis, certificering en gespecialiseerde medewerkers zijn wij een aanvulling voor elk technisch bedrijf.

Koeltechniek

Zweegers OnderhoudsGroep verzorgt de reiniging, maar ook het periodiek onderhoud van koelwandmeubels, diepvriesmeubels, condensors en koel- en diepvriescellen. Wij reinigen bijvoorbeeld de verdamper, de lekbak, de afvoer, maar ook de temperatuur opnemers en ventilatoren. Eventuele afwijkingen of gebreken worden dan direct genoteerd en gemeld.

Warmtetechniek

In ons vakgebied warmtetechniek reinigen wij luchtbehandelingskasten, warmte wisselaars, afzuigsystemen en inductie units. Ook kunnen wij eventueel de filters in de installaties vervangen. De luchtkanalen kunnen wij inwendig reinigen, ongeacht de diameter.

Opslag en distributie

Indien nodig, kunnen wij installaties, zoals ovens en koelingen, tijdelijk opslaan. Het in eigen huis reinigen en distribueren van deze machines, volgens gewenste planning, behoort ook tot de mogelijkheden.

Wat kunnen wij nog meer?

  • Onderhoud, reiniging en eventueel herstellen van woningventilatiesystemen
  • Assisteren van de beheer technicus bij technische- en schoonmaaktaken
  • Reinigen en coaten van condensors en warmtewisselaars
  • Ontkalken van waterinstallaties

Filters en roosters

Het goed nakijken en reinigen van de luchtroosters en filters kunt u het beste door vakmensen laten doen. Wij gaan grondig te werk als we het ventilatiesysteem komen nakijken, reinigen of eventueel vervangen. Je merkt direct het resultaat. Er stroomt weer schonere lucht binnen. De ruimte ruikt weer frisser doordat de viezigheid beter wordt afgevoerd.

Inspecties en rapportages

Zweegers OnderhoudsGroep kan de inspectie en rapportages verzorgen voor de diverse systemen. Wij gebruiken hiervoor endoscopen en videoapparatuur. Dit kan op basis van reguliere inspectie, maar ook bij vermoedens van vervuiling of verontreiniging kunnen wij een bacteriologisch onderzoek uitvoeren. De rapportage die daarop volgt wordt aangeboden met een foto of video als dit gewenst is. Wij kunnen de gehele planning en administratieve afhandeling voor je verzorgen.